Zámecký biotop

Koupací sezóna přírodního koupaliště bude zahájena 1. července 2019 a potrvá do konce srpna. Pokud bude vyhovující počasí a budou splněny hygienické předpisy (zejména výsledky rozborů vody apod.), bude operativně prodloužena do konce září.

Provozní doba
Pondělízavřenosanitární den
Úterý10:00 - 20:00
Středa10:00 - 20:00
Čtvrtek10:00 - 20:00
Pátek10:00 - 22:00večerní koupání
Sobota10:00 - 20:00
Neděle10:00 - 20:00
Ceník vstupného
dospělídětistudentisenioři
od 10:00 hod.60,- Kč40,- Kč40,- Kč40,- Kč
od 16:00 hod.30,- Kč20,- Kč20,- Kč20,- Kč
Prodej vstupenek končí nejpozději 30 minut před koncem otevírací doby. Vstupenky nelze rezervovat.

Provozovatel má právo omezit vstup dalších návštěvníků v případě překročení denní kapacity biotopu. Informace o omezení vstupu bude aktuálně zveřejněna na facebookové stránce Zámecká zahrada a biotop a u vstupní pokladny do areálu.

Maximální denní kapacita je 500 návštěvníků. Jedná se o kapacitu celkovou za den, nikoli okamžitou. Tzn. že se neodečítají odcházející a  nepřičítají přicházející, ale jednoduše po prodání 500. vstupenky se biotop pro další návštěvníky v tento den uzavírá.

Do celého areálu biotopu je přísný zákaz vstupu se psy a zákaz kouření (kromě vyhrazených míst pro kouření u vstupu na sociální zařízení u objektu zámku).

Do oplocené koupací zóny (za vstupní sprchu) je zakázáno vnášet a konzumovat jídlo a pití, tzn. vstupuje pouze člověk v plavkách.

Co najdete v areálu biotopu?

  • Biologicky čištěné koupací jezero – skládá se z koupací části o rozloze cca 1200 m2 (objem vody cca 1450 m3) a biologické části 515 m2 (374 m3). Zdrojem vody jsou dva vrty o hloubce cca 7 metrů.
  • Malým dětem je k dispozici „Dětský vodní svět“ s brouzdalištěm, vodními střiky a herní fontánou.
  • Geopark – můžete se projít labyrintem typických kamenných surovin oblasti Oslavan, které byly od nepaměti využívány pro místní významné církevní a světské stavby a jsou historicky spjaty s naším městem a naším krajem.Sociální zařízení

Toalety se nachazejí v rohové části západního a severního křídla zámku a vchod do nich je vedle vchodu na biotop…

Jak to celé funguje?

Čistící proces je založen na přirozeném způsobu čištění vody pomocí mikroorganismů s přispěním vyšších rostlin. Voda se nečistí „sama“, vodu čistí kombinace biologických a mechanických filtrů. Důležitá je i obsluha jezera, tedy člověk, který zajišťuje odsávání případných usazenin a na konci vegetace odstranění nadzemních částí rostlin.

Voda z koupací části je čerpána do vliesových filtrů, kde jsou přes filtrační tkaninu odstraňovány ve vodě nerozpuštěné organické látky až do hmotnosti 20 mikrogramů. Voda přetéká do aerační nádrže, kde je voda provzdušňována a prochází přes tzv. zvířené médium, v němž začínají svou činnost přátelské mikroorganismy. Přes sedimentační nádrž, v níž dochází k usazování vázaných nečistot, voda prochází do biologické části. Tam probíhá dočišťování pomocí zoo i fytoplanktonu a vodních rostlin. Celý objem koupacího jezera je takto přečištěn během jednoho dne.

Účelem procesu čištění vody je odebrat z ní maximum živin. Pokud ve vodě není dost živin, nemohou se množit nebezpečné bakterie a sinice.

Protože je proces čištění založen na živých organismech, může být poměrně křehký. Čistota vody závisí na stabilitě celého systému. Ne všechno mikroorganismy dokáží zvládnout hned. Extrémní situace vyžadují trpělivost.

Voda je živá, usazené mikroorganismy na stěnách či dně bazénu, případně řasy, které se ve vodě mohou vyskytovat, do tohoto prostředí přirozeně patří. Nejsou nebezpečné pro koupající se návštěvníky. Kvalita vody je pravidelně přísně monitorována a v případě zvýšeného výskytu nevhodných bakterií či sinic je koupání zakázáno.

Největším nepřítelem čistoty vody jsou sami koupající. Co můžete pro čistou vodu udělat vy?

Nevstupujte do oplocené části s jídlem a pitím. Mikroorganismy nepotřebují krmit rozlitým pivem nebo vypadlým bonbonem.

Před vstupem do vody se osprchujte. Váš pot obsahuje kromě jiných látek i fosfor, který biologický proces čištění odbourává velmi pomalu. Naopak nebezpečné bakterie si na něm rády smlsnou a ochotně se množí.

Nepoužívejte pokud možno opalovací krémy, případně se natřete až po koupání a před dalším vstupem do vody se vždy osprchujte. Opalovací krémy kromě nevhodných mastných kyselin a dalších chemikálií obsahují významný podíl fosforu.

Používejte toalety v budově zámku. Dusík obsažený v moči, sice biologická filtrace umí poměrně účinně odbourat, se zbytky léků a hormonů by si ale neporadila ani chemie. U malých dětí používejte koupací pleny a upřednostňujte brouzdaliště. Voda z brouzdaliště je vypouštěna do kanalizace a není vracena do oběhu.

Respektujte maximální denní kapacitu koupaliště, která může být v opravdu horkých dnech omezena. Každý člověk navíc je zátěž, a když se rovnováha systému vychýlí, může trvat i několik dní, než se systém znovu stabilizuje.

Nevstupujte a neskákejte do biologické čistící zóny. Nejde jen o bezpečnostní hledisko. Nárazy vody trhají drobné kořeny rostlinám a víření vrací usazené živiny ze dna nádrže zpět do oběhu.

Veřejné koupací jezero je přístupné v koupací sezóně zpoplatněným vstupem. Mimo sezonu je tato část parku z bezpečnostních důvodů veřejnosti nepřístupná. V případě zájmu je možné dohodnout prohlídku se správcem areálu

V areálu koupaliště prosím dodržujte návštěvní řád, který je ve zkrácené verzi umístěn při vstupu na koupaliště.